15 February 2008

A380

From A380

10 February 2008

Birthday


Cảm ơn tất cả mọi người đã tổ chức dùm tại hạ một THÁC LOẠN SHOW quá ư tuyệt vời
cảm ơn tất cả những tin nhắn (toàn gái nhắn không, trai ko thấy đứa nào), cuộc gọi, bánh kem, quà, thiệp, … của chư vị
Lovely all,