28 February 2016

[Windows] - Hướng dẫn Cài đặt song song Windows 10 với Windows 7/8 đang có và kích hoạtPHÂN VÙNG

máy đang cài Win 7. Vào Disk Management, tạo 1 phân vùng mới, khoảng 20 GB định dạng NTFS (nếu cài Remix OS thì là FAT 32)


EASYBCD

Tải EasyBCD 2.3 về cài vào máy. Chưa mở


tải bộ ISO của Win 10 về, ở đây dùng file  en_windows_10_multiple_editions_x64_dvd_6846432.iso
dùng UltraISO mount chỉ về file ISO Win 10 , copy toàn bộ những file trong ISO đó vào phân vùng mới tạo ra
tiếp tục copy file ISo vào đó
Đóng tất cả, mở EasyBCD 2.3 lên
ở mục Add Entry, chọn tab ISO rồi chỉ đường dẫn về file ISO trong phân vùng mới vừa copy


chọn điểm đến cho chính xác . Ví dụ ổ C cài Win 8 rồi thì thôi, chỉ đường dẫn vê ổ E mới tạo


 save lại. Đóng. restart
máy sẽ boot 2 dòng để mình chọn Win. chọn Win 10.
máy sẽ tiến hành cài Win 10
ACTIVATE
Cài xong xuôi, khởi động lại . Bấm skip ko nhập Product number nên máy chưa activate
mở
down app Re_loader_activation về kích hoạt Win21 February 2016

Windows 7 32bit: Hướng dẫn cài Photoshop Lightroom 5 full final

chú ý : Lightroom 6 ko support 32bit, nên phải xài Lightroom 5

Hướng dẫn sử dụng

-Disconnect internet

1. Sửa file host để ngăn không cho Adobe phát hiện phần mềm không có bản quyền

Mở file host trong đường dẫn: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Thêm nội dung này vào:


0.0.0.0 3dns-2.adobe.com
0.0.0.0 3dns-3.adobe.com
0.0.0.0 activate.adobe.com
0.0.0.0 activate-sea.adobe.com
0.0.0.0 activate-sjc0.adobe.com
0.0.0.0 adobe-dns.adobe.com
0.0.0.0 adobe-dns-2.adobe.com
0.0.0.0 adobe-dns-3.adobe.com
0.0.0.0 ereg.adobe.com
0.0.0.0 hl2rcv.adobe.com
0.0.0.0 practivate.adobe.com
0.0.0.0 wip3.adobe.com
0.0.0.0 activate.wip3.adobe.com
0.0.0.0 ereg.wip3.adobe.com
0.0.0.0 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
.
 lấy số serial có được trong file key.text để kích hoạt bản quyền cho Lightroom 5