9 July 2015

[Share ASTM] [allmost 99% free] for engineers, senior workers...

  • the greatest standard system for engineers, senior workers, ...| share bộ tiêu chuẩn ASTM vĩ đại cho anh em nào đang cần
  •  drop your ASTM  STANDARD NUMBER you need  in bottom Disqus comment | để lại yêu cầu tên tiêu chuẩn bên dưới Disqus comment
  • free in charge for 03 sets |  được  tối đa 3 tiêu chuẩn
  • your request might be feedback  after 24h | bạn sẽ nhận phản hồi được sau 24h (tùy theo mức độ rãnh của người share)
  • to create a motivation for the sender, you might donate 0.99/$ / one if feel satisfied (it's not required if you are student or not available)   | để tạo động lực cho người share , bạn có thể xem xét donate cho người gửi 0.99$/ 1 lần 3 tiêu chuẩn (điều này là tự nguyện nếu như bạn thấy xứng đáng, ko yêu cầu đối với đối tượng là sinh viên hay chưa sẵn sàng về mặt tài chính) 
  •  
  • ***if you prefer to  secure your email in privacy, you should be advised this form | nếu cần bảo mật email, bạn có thể sử dụng form dưới đây để yêu cầu ...http://goo.gl/forms/22AqNLvkCG
ASTM SERIES