1 November 2010

[mediafire] Truyện tranh Conan trọn bộ
thích truyện này nhất
tên khác :  Edogawa  Conan  -  Thám tử lừng danh  - Detective Conan
Nội dung chính: Shinichi Kudo là một thám tử học sinh, rất giỏi phá án và đã nhiều lần hợp tác với cảnh sát để giải quyết những vụ án hóc búa.Một lần, Shinichi cùng cô bạn thân Ran Mori đi chơi ở công viên " Miền nhiệt đới".Ở đây cậu đã phá được một vụ án trên tàu tốc hành trong công viên. Trên đường về, cậu phát hiện ra những hành vi mờ ám của những người đàn ông mặc áo đen và quyết định theo dõi bọn họ. Không may, cậu bị chúng phát hiện và cho uống một loại độc dược. Nhưng cậu không chết, mà chị bị thu nhỏ trong hình hài của một đứa trẻ 6 tuổi và lấy tên là Conan Edogawa


Mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Tập 1 :http://www.mediafire.com/?inattwjrjay
Tập 2 :http://www.mediafire.com/?ywmlqyjjozd
Tập 3 :http://www.mediafire.com/?0hnjmmii2dn
Tập 4 :http://www.mediafire.com/?mzgonyzr4gz
Tập 5 :http://www.mediafire.com/?jnfw2dlkjdn
Tập 6 :http://www.mediafire.com/?hmmznmkj32h
Tập 7 :http://www.mediafire.com/?5zzmzlmjikj
Tập 8 :http://www.mediafire.com/?zezjtmznyzd
Tập 9 :http://www.mediafire.com/?3m4dzqmof4g
Tập 10:http://www.mediafire.com/?dn1d0memmdy
Tập 11:http://www.mediafire.com/?w0nvtzjvoix
Tập 12:http://www.mediafire.com/?z4twmzkzwz4
Tập 13:http://www.mediafire.com/?dzmjh2zeyuy
Tập 14:http://www.mediafire.com/?m24d34gmwwy
Tập 15:http://www.mediafire.com/?2z0zltzmzzz
Tập 16:http://www.mediafire.com/?m2qwyun2r4r
Tập 17:http://www.mediafire.com/?njdked2dzed
Tập 18:http://www.mediafire.com/?njfmztzgnzl
Tập 19:http://www.mediafire.com/?zn0cy2m2ikj
Tập 20:http://www.mediafire.com/?yigz0iywyzn
Tập 21:http://www.mediafire.com/?2gd2mlnoqma
Tập 22:http://www.mediafire.com/?hymyowykdmw
Tập 23:http://www.mediafire.com/?00yztuwowd0
Tập 24:http://www.mediafire.com/?0t52zutdz21
Tập 25:http://www.mediafire.com/?nkrmiitjiqm
Tập 26:http://www.mediafire.com/?nmwiytio5az
Tập 27:http://www.mediafire.com/?zdmhzkwk2tz
Tập 28:http://www.mediafire.com/?nmbytd40nwk
Tập 29:http://www.mediafire.com/?kzf4yjoatmu
Tập 30:http://www.mediafire.com/?0zzl4n3lmzw
Tập 31:http://www.mediafire.com/?nntn5fmazyz
Tập 32:http://www.mediafire.com/?kmmmzm4jjmy
Tập 33:http://www.mediafire.com/?m5y2zmmocjm
Tập 34:http://www.mediafire.com/?zafuv3wziz0
Tập 35:http://www.mediafire.com/?mzjzzjemtdd
Tập 36:http://www.mediafire.com/?vtggmzhhztm
Tập 37:http://www.mediafire.com/?zm3zdvwion1
Tập 38:http://www.mediafire.com/?oiz22qtoyxy
Tập 39:http://www.mediafire.com/?xtxwlenuz2r
Tập 40:http://www.mediafire.com/?nzifwn1y2tj
Tập 41:http://www.mediafire.com/?mjzyyn4n12d
Tập 42:http://www.mediafire.com/?ndkdfvxtmz2
Tập 43:http://www.mediafire.com/?wtmnytogmnn
Tập 44:http://www.mediafire.com/?qmnjgcndz4i
Tập 45:http://www.mediafire.com/?qlmczjyhnxz
Tập 46:http://www.mediafire.com/?hzengtyyyhc
Tập 47:http://www.mediafire.com/?21z1kqy2hn3
Tập 48:http://www.mediafire.com/?tmtnuzmkbvm
Tập 49:http://www.mediafire.com/?yjjjyinxnij
Tập 50:http://www.mediafire.com/?iztmmqcyezx
Tập 51:http://www.mediafire.com/?h2tzmzdyw0h
Tập 52:http://www.mediafire.com/?jy2m2wo3ryz
Tập 53:http://www.mediafire.com/?jjmwyhzmirl
Tập 54:http://www.mediafire.com/?tlnmeaww1et
Tập 55:http://www.mediafire.com/?vyzno4zqnml
Tập 56:http://www.mediafire.com/?zxfxzmmjztl
Tập 57:http://www.mediafire.com/?1tqkntnjvz3
Tập 58:http://www.mediafire.com/?yhi0zknz4hm
Tập 59:http://www.mediafire.com/?metntzuzvwy
Tập 60:http://www.mediafire.com/?e402gmmd2le
Tập 61:http://www.mediafire.com/?03mdnzqtzng
Tập 62:http://www.mediafire.com/?vm4ryeim4mg
Tập 63:http://www.mediafire.com/?uitm0tmmmzj
Tập 64:http://www.mediafire.com/?tek1mmm1ydw
Tập 65:http://www.mediafire.com/?zgnndnnmnz5

Và tập 65
Chapter 673 :http://www.mediafire.com/?qjgvdenqm2z
Chapter 674 :http://www.mediafire.com/?imgjwgmkzju
Chapter 675 :http://www.mediafire.com/?zmyjih0jant
Chapter 676 :http://www.mediafire.com/?zmmmg0wmmm1
Chapter 677 :http://www.mediafire.com/?gtlziu420rg
Chapter 678 :http://www.mediafire.com/?h5ittkndjmm
Chapter 679 :http://www.mediafire.com/?mlo9zm40mtm
Chapter 680 :http://www.mediafire.com/?tikidomnedt
Chapter 681 :http://www.mediafire.com/?yhrqjm2xxjd
Chapter 682 :http://www.mediafire.com/?gjaezkijfwg
Chapter 683 :http://www.mediafire.com/?mznymmdm5jl
Chapter 684 :http://www.mediafire.com/?jzgnovhhndy

Tập 66
Chapter 685 :http://www.mediafire.com/?gtnwmmhdwei
Chapter 686 :http://www.mediafire.com/?ekyctt2d4dm