24 October 2013

[BB10] - Plants vs Zombies 2 works well OS 10.2


còn thanh bar bên dưới, nếu ẩn thanh bar thì cảm ứng bị lệch. Load nhanh hơn bản 1 nhiều
DOWNLOAD :