22 July 2009

Download gần 400 đề tài kế toán kiểm toán tham khảo

http://www.saga.vn/Saga_Gallery/Taichinh/Ketoan/sodoketoan.jpg
Download tại :
http://www.mediafire.com/?0mtznefmwzj
http://www.mediafire.com/file/0mtznefmwzj/Ke toan Kiem toan.rar

KT001
Hạch toán tài sản cố địnhHH tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội TOSERCO
KT002 Kế toán (KT) nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ trong các Doanh nghiệp
KT003 Hạch toán và quản lý tài sản cố định tại công ty cổ phần Du lịch thương mại Đông Nam Á
KT004 kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thương mại và Du lịch Hồng Trà
KT005 Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội
KT006 quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty công trình đường thuỷ WACO
KT007 quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà
KT008 quản lý và sử dụng vốn tại công ty TNHH in thương mại Nhật Sơn
KT009 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Thái
KT010 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Ngọc Anh
KT011 kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty May Thăng Long
KT012 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây dựng 244
KT013 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thuốc lá và chế biến thực phẩm Bắc Giang
KT014 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Tư vấn xây dựng và phát triển NT
KT015 kế toán vốn bằng tiền
KT016 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Phú Bình
KT017 kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần phát triển Thăng Long
KT018 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp thoát nước số 3 - công ty Thoát nước Hà Nội
KT019 Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại công ty rau quả Việt Nam
KT020 kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
KT021 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần dược Kim Bảng
KT022 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty vật tư thiết bị toàn bộ MaTexim
KT023 Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần May Hồ Gươm
KT024 kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp X18
KT025 kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt 8/3
KT026 Hạch toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Mai Linh Hà Nội
KT027 Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần tấm lợp và VL xây dựng Đông Anh
KT028 Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW
KT029 kế toán tài sản cố định tại công ty Xe máy - Xe đạp Thống Nhất
KT030 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh công ty Sông Đà 7 tại Hoà Bình
KT031 Hạch toán tài sản cố định tại công ty CTĐT WACO
KT032 quản lý tiền lương tại xí nghiệp giống gia súc gia cầm Bắc Ninh
KT033 quản lý vốn cố định tại công ty cơ giới và xây lắp số 13
KT034 Hạch toán và sử dụng tài sản cố định tại công ty xây dựng 472
KT035 kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại công ty quản lý bến xe Hà Tây
KT036 Kiểm toán thuế trong kiểm toán tài chính tại công ty Kiểm toán và định giá Việt Nam
KT037 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức
KT038 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH QC và thương mại P & G
KT039 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tai công ty cơ giới và xây lắp 13 - Tổng công ty LICOGI
KT040 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do công ty Kiểm toán tư vấn xây dựng Việt Nam thực hiện
KT041 quản lý chi phí nguyên vật liệu tại công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh
KT042 Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện
KT043 Công tác kế toán tại công ty TNHH xây dựng và VT Phương Duy
KT044 PP tính giá vốn thành phẩm tại công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi
KT045 Hạch toán kế toán tại công ty cổ phần Đại Kim
KT046 kế toán nguyên vật liệu tại công ty VPP Cửu Long
KT047 kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần May Thăng Long
KT048 Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính trong công ty cổ phần Kiểm toán - Tư vấn Thuế
KT049 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành SP
KT050 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á
KT051 Hoạt động kinh doanh tại công ty điện tử Hoàng Sơn
KT052 quản lý vốn tại công ty xây dựng thương mại Sóc Sơn
KT053 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp xây dựng cơ bản (công ty Sông Đà 12-6)
KT054 kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt may Hà Nội
KT055 kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
KT056 công ty VTĐT Bắc Zimbang
KT057 Báo cáo tổng hợp công ty May Đáp Cầu (DAGARCO)
KT058 Hạch toán kế toán tại công ty may 19/5 Bộ Công An
KT059 công ty cổ phần May Nam Hà
KT060 kế toán các nghiệp vụ thanh toán
KT061 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh
KT062 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Chỉ khâu Hà Nội
KT063 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần QT thương mại Thành Như
KT064 quản lý Vật tư tại công ty May Thăng Long - xí nghiệp May liên danh G & A
KT065 quản lý vốn tại công ty CDT
KT066 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty dệt kim đông xuân Hà Nội
KT067 Hạch toán kế toán tại công ty dịch vụ nuôi trông thuỷ sản TW
KT068 Hạch toán kế toán tổng hợp tại xí nghiệp dệt may xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp
KT069 Nghiệp vụ kế toán tại công ty Đại Phú
KT070 công ty dệt vai CN Hà Nội HACATEX
KT071 xí nghiệp May Thăng Long
KT072 kế toán nguyên vật liệu tại công ty Tư vấn và xây dựng Hưng Vượng
KT073 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long
KT074 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu 1 Thăng Long
KT075 kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Điện máy - xe đạp - xe máy
KT076 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp điện cơ 1
KT077 kế toán thuế GTGT
KT078 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty giày Thượng Đình
KT079 Hạch toán nguyên vật liệu CCDC tại công ty TNHH kỹ thuật Phùng Hưng
KT080 kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần Tứ Gia
KT081 kế toán bán hàng tại công ty Máy tính Việt Nam 1
KT082 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại công ty May xuất khẩuPhương Mai
KT083 Tổ chức kế toán tại công ty nước khoáng Cúc Phương ELMACO
KT084 công ty vận tải ôtô số 3
KT085 Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và doanh thu tại công ty Phát hành báo chí TW
KT086 kế toán lưu chiểu tại công ty Phát hành sách Hải Phòng
KT087 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty phát triển kế toán xây dựng
KT088 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Pin Hà Nội
KT089 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty rượu Đồng Xuân
KT090 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Sông Đà 1
KT091 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Sông Đà 11
KT092 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 206
KT093 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sứ Thanh Trì VIGLACERA
KT094 công ty phát triển hạ tầng Tân Thành
KT095 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Thạch Bàn
KT096 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy Thiết bị Bưu điện
KT097 kế toán nguyên vật liệu tại các Doanh nghiệp sản xuất
KT098 quản lý nguyên vật liệu tại các Doanh nghiệp sản xuất - công ty Thủ Đô 1
KT099 kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại công ty Liên hợp thực phẩm Hà Tây
KT100 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thương mại DV Phú Bình
KT101 quản lý và tổ chức kế toán tại công ty thương mại dịch vụ Nhựa Việt Nam VINAPLAT
KT102 kế toán bán hàng tại công ty TNHH Bông Mai
KT103 công ty TNHH trang trí nội ngoại thất Đồng Tâm
KT104 quản lý LĐ và tiền lương tại Viện chiến lược và phát triển GD
KT105 Hạch toán kế toán tổng hợp tại xí nghiệp may thuộc công ty cổ phần Thuỳ Trang
KT106 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng số 4 Hà Nội
KT107 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng thương mại Hà Nội
KT108 Hạch toán kế toán bán hàng và xác định kq kinh doanh tại Doanh nghiệpTM Trương Vĩnh Sơn
KT109 kế toán nghiệp vụ tiêu thu hàng hoá tại công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh
KT110 Hạch toán kế toán tại công ty cổ phần Chè Đường Hoa
KT111 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - Hà Nội
KT112 NM Cơ khí Gang thép - công ty Gang thép Thái Nguyên
KT113 Công tác kế toán tại công tyTNHH SELTA
KT114 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại nhà máy ôtô Hoà Bình
KT115 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bao bì và in NN
KT116 Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu
KT117 Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kq kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư phát triển CN và thương mại T.C.I
KT118 kế toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5
KT119 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tiến Đạt
KT120 công ty TNHH Vũ Dương
KT121 kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Sơn Tây - T. Hà Tây
KT122 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Tân Trường Thành
KT123 Hạch toán nguyên vật liệu và vấn đề nâng cao năng suất sử dụng vốn lưu động tại công ty Truyền tải điện 1
KT124 quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty Cơ khí ôtô 1-5
KT125 kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kq kinh doanh tại công ty cổ phần ôtô VT Hà Tây
KT126 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần sản xuất VLXD và xây dựng
KT127 kế toán bán hàng tại công ty Thép Thăng Long
KT128 kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở xí nghiệp may X19
KT129 kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp X18
KT130 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần May Thăng Long
KT131 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH xây dựngCT Hoàng Hà
KT132 Bán hàng và xác định kq kinh doanh của công ty TNHH thương mại dịch vụ Tràng Thi
KT133 kế toán bán hàng tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp Xuân Trường
KT134 kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty truyền tải điện 1
KT135 kế toán tài sản cố định tại công ty Tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam
KT136 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty tư vấn xây dựngDD Việt Nam
KT137 Hạch toán tiền lương tại công ty Bưu chính viễn thông Hà Nội
KT138 Hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kq tiêu thụ hàng hoá tại công ty Điện tử VT QĐ VIETTEL
KT139 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại công ty cổ phần thương mại xây dựng 127
KT140 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cơ khí sửa chữa ctrình cầu đường bộ 2
KT141 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại công ty xây dựng 34
KT142 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng 492
KT143 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng ctrình 1
KT144 công ty TNHH Tấn Khoa
KT145 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần ximăng Tiên Sơn - T. Hà Tây
KT146 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây lắp VT xây dựng 8
KT147 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty kế toánrúc Tây Hồ
KT148 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thương mại sản xuất Thiên Long
KT149 công ty TNHH thương mại Hùng Tưởng
KT150 Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng An
KT151 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CT cầu đường bộ 2
KT152 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng Hà Nam
KT153 Tiêu thụ TP và xác định kq bán hàng tại công ty cổ phần TECHCOM
KT154 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại công ty thương mại và sản xuất Đại Phú
KT155 Tiêu thụ TP và xác định kq bán hàng tại công ty TNHH Trung Tuấn
KT156 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Bình Minh
KT157 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xuất nhập khẩu Thuỷ sản nam hà Tĩnh
KT158 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp hoá chất
KT159 kế toán bán hàng và xác định kq bán hàng tại công ty VL điện và DC cơ khí
KT160 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 189 BQP
KT161 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty VINACONEX 7
KT162 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty chế biến và kinh doanh Than Hà Nội
KT163 Nghiệp vụ kế toán cho vay tại chi nhánh NH Công Thương Đống Đa - Hà Nội
KT164 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Sông Đà 8
KT165 Tiêu thụ TP và xác định kq kinh doanh tại công ty ĐT CN và thương mại Việt Nam
KT166 Công tác kế toán tại công ty Xe đạp - Xe máy Thống Nhất
KT167 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại công ty xây dựng 1 Thanh Hoá
KT168 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng 2 Thăng Long
KT169 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty ĐT và thiết kế xây dựng
KT170 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại công ty Granite Tiến Sơn - Viglavera
KT171 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty ĐT và xây dựng 2 Hà Nội
KT172 Tiêu thụ TP và xác định kq bán hàng tại công ty Cơ khí Hà Nội
KT173 Hạch toán tiền lương và BH XH tại công ty TNHH dệt may Thái Sơn - Hà Nội
KT174 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty phát triển đô thị Sơn La
KT175 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại công ty TALIMEX
KT176 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại công ty cổ phần Dược phẩm Hà Nội
KT177 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty may Chiến Thắng
KT178 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp May xuất khẩuThanh Trì
KT179 công ty Gang thép Thái Nguyên
KT180 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại xí nghiệp 22 - công ty 22 BQP
KT181 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại Điện lực Ba Đình Hà Nội
KT182 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp xây dựng 244
KT183 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Vật liệu nổ CN
KT184 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thương mại và dịch vụ kỹ thuật ĐNA
KT185 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại công ty cổ phần VT Thuỷ bộ Bắc Giang
KT186 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty sản xuất thương mại Viglacera
KT187 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Quy chế Từ Sơn
KT188 kế toán nguyên vật liệu tại công ty Thép An Thịnh
KT189 TT Chuyển giao CN và PTTH và Viễn Thông VTC
KT190 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc An Khánh - Hà Tây
KT191 Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần xây dựng 12 VINACONEX
KT192 kế toán nguyên vật liệu tại công ty 20
KT193 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Dược phẩm Hoàng Hà
KT194 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp in Việt Lập - Cao Bằng
KT195 Hạch toán chi phí và xác định kq kinh doanh tại công ty đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang
KT196 kế toán bán hàng và xác định kq kinh doanh tại công ty thương mại ĐT và phát triển CN
KT197 kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH sản xuất bao bì và dịch vụ thương mại Hà Nội
KT198 Hạch toán chi phí và xác định kq kinh doanh tại công ty cổ phần điện tử NEW
KT199 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty xây dựng 4
KT200 Tổ hợp sản xuất đá Thi Sơn
KT201 Hạch toán tiền lương và BH tại xí nghiệp xây dựng Sông Đà 903
KT202 Nâng cao hiệu quả đấu thầu tại công ty xây dựng Sông Đà 2
KT203 kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây dựng và phát triển Nông thôn
KT204 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy ximăng Sông Đà thuộc công ty VT xây lắp và vận tải Sông Đà 12
KT205 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại công ty may xuất khẩuPhương Mai
KT206 Nghiệp vụ bán hàng nội địa tại công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội
KT207 quản lý và sử dụng TNCĐ tại công ty cổ phần may Nam Hà
KT208 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cảng Hà Nội
KT209 kế toán bán hàng và xác định kq kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Hùng
KT210 kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty Cơ khí Quang Trung
KT211 Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm tại xí nghiệp khai thác ctrình thuỷ lợi H. Gia Lộc - Hải Dương
KT212 Cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại công ty Cao su Sao Vàng
KT213 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại công ty cổ phần xây dựng Phương Nam
KT214 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Kiến trúc Việt Nhật
KT215 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại xí nghiệp may Minh Hà
KT216 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty in NN và CN thực phẩm
KT217 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội
KT218 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành SP
KT219 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại công ty cổ phần Ba Lan
KT220 công ty May Thăng Long
KT221 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại công ty dệt 8/3
KT222 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại công ty Cơ khí điện thuỷ lợi
KT223 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty khai thác ctrình thuỷ lợi Mỹ Đức
KT224 Báo cáo TH tại công ty Gang thép Thái Nguyên
KT225 kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần thương mại xây dựng Sóc Sơn
KT226 quản lý tiêu thụ HH tại công ty thương mại xuất nhập khẩu Hà Nội
KT227 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Ximăng Hải Phòng
KT228 Hạch toán tài sản cố định hữu hình tại công ty May Đáp Cầu
KT229 Hạch toán tài sản cố định hữu hình tại công ty hoá chất mỏ MICCO
KT230 kế toán nguyên vật liệu CCDC tại xí nghiệp gạch ngói Hồng Thái
KT231 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty DC cắt và đo lường cơ khí
KT232 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
KT233 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thương mại và sản xuất TBVT GTVT
KT234 Một số điều cần biết về HT kế toán Pháp
KT235 kế toán thành phẩm và xác định kq tiêu thụ TP tại công ty thương mại và sản xuất VTTB GTVT
KT236 công ty bánh kẹo Hải Châu
KT237 kế toán thành phẩm và xác định kq tiêu thụ TP tại công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu dịch vụD
KT238 công ty TNHH nhà nước 1 thành viên điện cơ Thống Nhất
KT239 kế toán tài sản cố định tại công ty Cao su Sao Vàng
KT240 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây dựng binh đoàn 11
KT241 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Hồng Hưng Hà
KT242 công ty TNHH Minh Trí
KT243 quản lý và sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần chè Long Phú
KT244 kế toán TH tại công ty may xuất khẩuThanh Trì
KT245 kế toán bán hàng tại công ty May 10
KT246 kế toán nguyên vật liệu tại công ty HUDS
KT247 kế toán vốn bằng tiền tại công ty ôtô 3/2
KT248 kế toán nguyên vật liệu tại công ty Đồng Tháp
KT249 kế toán bán hàng tại công ty Điện Quang
KT250 quản lý tài chính tại công ty phát triển CN Đông Á
KT251 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11/3
KT252 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Mặt Trời Việt
KT253 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty thương mại xây dựng Bắc Nam
KT254 kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thiết bị và QC truyền hình
KT255 quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty Mây tre xuất khẩuHà Nội
KT256 kế toán bán hàng và xác định kq bán hàng tại công ty thương mại ĐT Long Biên
KT257 kế toán bán hàng và xác định kq bán hàng tại công ty mậu dịch BH Hà Nội
KT258 kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hà Bắc
KT259 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thông Hiệp
KT260 Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty dệt len Mùa Đông
KT261 Lý luận chung về hạch toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh Nghiệp sản xuất
KT262 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu vơí việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty bánh kẹo Hải Châu
KT263 Công ty May Chiến Thắng.
KT264 Công tác quản lý nguyên vật liệu ở Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 2
KT265 Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long
KT266 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình
KT267 Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá tại Công ty Phát hành sách Hải Phòng
KT268 Cửa hàng bách hóa 12 BỜ HỒ- HÀ NỘI
KT269 Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và Kỹ thuật (IMS) - Bộ thương mại
KT270 Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vật liệu
KT271 Công trình giao thông 874
KT272 công ty bánh kẹo Hải Hà
KT273 Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại nhà máy cơ khí Hồng Nam
KT274 Tổ chức hạch toán tiền lương, và các khoản trích theo lương, các biện pháp tăng cường công tác quản lý quỹ lương tại Công ty Cơ khí Ôtô 3/2
KT275 Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm
KT276 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng
KT277 Hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Công Trình Giao Thông Vĩnh Phúc
KT278 Công ty đầu tư xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến
KT279 Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại Doanh nghiệp sản xuất - Lấy ví dụ minh hoạ tại Công ty Dệt kim Đông Xuân Hà Nội
KT280 Công ty Dịch vụ Vật tư Kỹ thuật Hà Nội với nhận thức kế toán bán hàng
KT281 Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty điện tử viễn thông quân đội
KT282 Hoạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở Công Ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí
KT283 Hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở Công Ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí
KT284 Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
KT285 Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Dược liệu TW – I
KT286 Phân tích tình hình quản lý và sử dụng Tài sản cố định (tài sản cố định) tại Công ty Du lịch Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Phú thọ
KT287 Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Gas - Petrolimex
KT288 Công ty kinh doanh và chế biến than Hà Nội
KT289 Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán (AASC)
KT290 Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp tại Cụng ty May 10
KT291 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn may Minh Trí Hà Nội”
KT292 Công ty ô tô vận tải số 3
KT293 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Phát triển kỹ thuật xây dưng
KT294 Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty Sông Đà 11 – Tổng công ty Sông Đà
KT295 Công ty Thạch Bàn
KT296 Hoàn thiện công tác hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Thiết bị Bưu điện
KT297 Công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công Ty Thương Mại và Dịch Vụ Nhựa
KT298 Phân tích tình hình doanh thu bán hàng ở Công ty TNHH Bông Mai
KT299 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiờu thụ hàng hoá và thành phẩm tại công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh
KT300 Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Tư vấn & Thiết kế Kiến trúc Việt Nam
KT301 Một số giải pháp nhằm nâng cao Hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam
KT302 Tổ chức cụng tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng số 34
KT303 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng
KT304 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và Vật tư xây dung
KT305 Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng I Thanh Hoá
KT306 Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoảng trích theo lương tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long
KT307 Hạch toán tiền lương và bảo hiểm Tại Xí nghiệp xây dựng Sông Đà 903
KT308 Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu
KT309 Tổ chức hạch toán vật tư ở công ty xây dựng và phát triển nông thôn
KT310 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội
KT311 Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam
KT312 Tổ chức công tác kế toán chi phá sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội.
KT313 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May Thăng long
KT314 Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt 8/3
KT315 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xi măng Hải Phòng
KT316 Tổ chức cụng tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt 8/3
KT317 Công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Nhà báo in Nhân dân hà nội
KT318 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Nhà máy thiết bị bưu điện
KT319 Hoàn thiện hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Nhà máy thuốc lá Thăng Long
KT320 Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty khoá Minh Khai
KT321 Tình hình tổ chức vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán t ại công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Lan
KT322 Nhà máy thuốc lá Thăng Long
KT323 Tổ chức cụng tỏc kế toán tiêu thụ cà phê xuất khẩu tại tổng công ty cà phê Việt Nam
KT324 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng
KT325 Công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở xí nghiệp 2 1 - Công ty 26
KT326 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Xí nghiệp Gỗ Hà Nội
KT327 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Ngọc Anh
KT328 Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ thành phẩm tại Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I
KT329 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây dựng số 2- Công ty thiết kế và xây dựng dầu khí
KT330 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất vàtính giáthành sản phẩm ở Công ty Dệt vải Công nghiệp Hà Nội.
KT331 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Vận tải Hà Phương
KT332 Tập hợp chi phí sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm phẩm tại Công ty TNHH Hoàng Anh
KT333 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Tiên Sơn
KT334 Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm xây lắp
KT335 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phầm tại Công ty Cổ phần Nồi Hơi Việt Nam
KT336 Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may gia công ở Công ty May Đức Giang
KT337 Công ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Hà Minh Anh
KT338 Lập kế hoạch huy động vốn năm 2007 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4
KT339 Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phớ sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Cụng ty cổ phần Liên Hợp Thực Phẩm Hà Tây
KT340 Công tác quản lý nguyên vật liệu” tại công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng & Phát Triển Tin Học Hà Nội
KT341 Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm
KT342 Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội
KT343 Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại Doanh nghiệp sản xuất - Lấy ví dụ minh hoạ tại Công ty Dệt kim Đông Xuân Hà Nội.
KT344 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xi măng Hải Phòng
KT345 Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm gạch Granit tại Công ty Thạch Bàn
KT346 Tổ chức hạch toán tiền lương, và các khoản trích theo lương, các biện pháp tăng cường công tác quản lý quỹ lương tại Công ty Cơ khí Ôtô 3/2
KT347 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Công ty Giầy Thượng Đình
KT348 Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu với việc nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty xuất nhập khẩu chuyên gia lao động và kỹ thuật (IMS) - Bộ Thương mại
KT349 Công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ
KT350 Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vật liệu tại Xí nghiệp in và sản xuất bao bì.
KT351 Sự thực hiện công tác kế toán tại công trình giao thông 874.
KT352 Tình hình tổ chức vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Lan
KT353 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng
KT354 Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty điện tử viễn thông quân đôị
KT355 Công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Nhà báo in Nhân dân hà nội
KT356 Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty Sông Đà 11- Tổng công ty Sông Đà
KT357 Phân tích tình hình quản lý và sử dụng Tài sản cố định (tài sản cố định) tại Công ty Du lịch Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Phú thọ
KT358 Tình hình tổ chức kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở Cửa hàng bách hoá 12 Bờ Hồ- Hà Nội
KT359 Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu vơí việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty bánh kẹo Hải Châu
KT360 Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm
KT361 Thực tế công tác kế toán bán hàng tại công ty dịch vụ kỹ thuật Hà nội
KT362 Hoạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở Công Ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí
KT363 Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty dụng cụ cơ khí xuất nhập khẩu.
KT364 Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Dược liệu TW - I
KT365 Tình hình thực tế về tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty In Tổng hợp Hà Nội
KT366 Phân tích tình hình doanh thu bán hàng ở Công ty TNHH Bông Mai
KT367 Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Gas - Petrolimex
KT368 Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty May 10
KT369 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may chiến thắng – tổng công ty dệt may việt nam
KT370 Hoàn thiện công tác hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Thiết bị Bưu điện
KT371 Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Tư vấn & Thiết kế Kiến trúc Việt Nam
KT372 Một số giải pháp nhằm nâng cao Hiệu quả sử dụng Vốn cố định tại Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt Nam
KT373 Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty xây dựng số 34 (Nhật ký chung)
KT374 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng
KT375 Hạch toán tiền lương và bảo hiểm
KT376 Tổ chức hạch toán vật tư ở công ty xây dựng và phát triển nông thôn
KT377 Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Hà Nội
KT378 Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty giầy Thượng đình -Hà Nội
KT379 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May Thăng long
KT380 Tổ chức công tác hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Dệt 8/3
KT381 Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ
KT382 Tổ chức hạch toán kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty khoá Minh Khai
KT383 Thực tế tổ chức công tác kế toán tiêu thụ cà phê tại tổng công ty cà phê việt nam
KT384 Hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Công Trình Giao Thông Vĩnh Phúc
KT385 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Xí nghiệp Gỗ Hà Nội
KT386 Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ thành phẩm tại Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I
KT387 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây dựng số 2- Công ty thiết kế và xây dựng dầu khí
KT388 Tổ chức kế toán tài chính tại của công ty Đầu tư xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến
KT389 Thực trạng quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán (aasc)
KT390 Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoảng trích theo lương tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long
KT391 Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty xây dựng I Thanh Hoá
KT392 Bao cao tong hop (ke toan)
KT393 Công tác tổ chức hạch toán kế toán tại Công Ty Thương Mại và Dịch Vụ Nhựa
KT394 Thực trạng công tác kế toán xuất nguyên vật liệu tại nhà máy thuốc lá thăng long.
KT395 Thực trạng quản lý nguyên vật liệu tại Công ty Quản Lý Đường Bộ 240
KT396 Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương tại nhà máy cơ khí Hồng Nam
KT397 Hoàn thiện kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Nhà máy thiết bị bưu điện
KT398 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn may Minh Trí Hà Nội
KT399 Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội (68tr)
KT400 Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ (Micco)