29 November 2011

Nhà máy cũ biến thành Trường học Xanh | Former Renault Factory In France Becomes An Undulating Green-Roofed School — Lê Minh Hưng

 Một nhà máy Renault cũ đã được cải tạo để trở thành một ngôi trường và trung tâm thể dục thể thao “sống động” tại thành phố Boulogne– miền bắc nước Pháp. Chariter Dalix đã biến hóa không gian một nhà máy cũ thành một công trình xanh nhấp nhô và nổi cao nhằm khuyến khích không chỉ thực vật bản địa đến tái phát triển, mà còn gọi mời động vật địa phương đến cùng tham dự. Điều tuyệt vời nhất là: đây là một nơi dành cho trẻ em học tập. Vì vậy, thay vì khóa chặt trí tưởng tượng của chúng trong một môi trường vô trùng khủng khiếp, những đứa trẻ này sẽ có thể được vui chơi và học tập giữa các loài chim hót líu lo và những con sâu cuốn quắn.

A former Renault factory is set to become a “living” school and gymnasium in the northern French city ofBoulogne. Chariter Dalix has joined a partnership to transform the former factory space into an undulating and uplifting green building that encourages not only native flora to re-grow, but invites local fauna to pay a visit as well. Best of all: this is a place where children learn. So instead of locking away their imaginations in an awful, sterile environment, these kids will be able to play and study amongst chirping birds and squirming worms.
Đây là một trong những đồ án tái phát triển đô thị đẹp nhất mà chúng ta có thể thấy trong một thời gian dài, một cái mái xanh đổ dốc xuống và trải dài theo các tầng khác nhau của ngôi trường. Những loài thực vật bản địa sẽ được giới thiệu lại, trong đó, hy vọng cũng sẽ có những loài chim, dơi và những loài động vật siêng năng khác.

One of the most beautiful urban redevelopment projects we’ve seen in a long time, the building has a green roof that is allowed to slope down such that it extends to the school’s every level. Indigenous plant species will be re-introduced, which, it is hoped, will also draw in birds, bats and other industrious fauna.
Mặc dù các lớp học được bố trí ở bên trong, sự quan tâm tuyệt vời đã được thực hiện để đảm bảo có được một sự chuyển tiếp nhẹ nhàng giữa không gian vui chơi và học tập. Các khu vực vui chơi giải trí được gói gọn trong các cạnh cong mềm mại và được cảnh quang hóa theo hai chiều dọc và ngang. Hiệu quả rất lớn của không gian xanh này là hiển nhiên – công trình đã tạo nên một môi trường trong sạch lành mạnh giữa những làn khói ô nhiễm của cuộc sống đô thị – ngoài ra, nó còn cho phép những đứa trẻ trải nghiệm một hệ sinh thái thực sự, mà e rằng chúng sẽ lãng quên.

Although the classrooms are inside, great care has been taken to ensure that there is a gentle transition between play and study space. The recreation areas are wrapped in soft edges and the landscaping is both vertical and horizontal. The effect of so much green space is not only the obvious – to create a healthy environment amidst the smog of urban life – but also allows children to experience a real ecosystem, lest they forget what that is.

Mặt cắt cho thấy công trình hoàn toàn được “gói” bởi thiên nhiên | This render shows how completely the building is wrapped in “life”

Những đứa trẻ sẽ được trải nghiệm thiên nhiên bên trong công trình, thay vì việc học hành của chúng bị “nhốt” trong những hộp kín | The children will be able to experience nature in its entirety – instead of trapping their learning in a closed-off box.

Đây là tất cả những loài động thực vật khác nhau sẽ được giới thiệu vào bên trong hệ sinh thái sống động này | These are all the different fauna and flora species that will be introduced into this living ecosystem.

Những lát mỏng màu xanh được cải biến từ hình thức cũ của nhà máy Renault | Slated for Boulogne in Northern France, this “green” school takes back what was formerly a Renault factory.

Sự cách biệt nhẹ nhàng giữa học và chơi, thuận tiện cho vận động, môi trường học tập thiên nhiên | The separation between study and play is gentle, facilitating a vibrant, natural learning environment.

Thêm vào đó là việc tạo nên một không gian xanh, lành mạnh, một hệ sinh thái thật sự | In addition to creating a healthy, green space, the architects have created a genuine ecosystem.

Không gian xanh khắp mọi nơi sẽ phục vụ như một chậu cacbon trong trung tâm của không gian đô thị rậm rạp này | The ubiquity of green space will also serve as a carbon sink in the center of this fairly dense urban space.

(KTS. Lê Minh Hưng dịch)