2 November 2010

Săn thu

Trong cây hơi thu cùng heo may
Vi vu qua muôn cành mơ say
Miền xa lời gió vang thông ngàn
Ai oán thương ai tàn mơ màng


#2 - Cây Aspen#3 - Thiên hạ săn cái này đây#4 - Curve#5 - The beach#6 -#7 -#8 - Hoàng hôn mùa thu#9 -#10 -
#11 -